Menu
Səbətiniz

Geriqaytarma

  • Müştəri məhsulu təhvil aldığı anda qaytarmaq istərsə:

Əgər sifariş edilən məhsul müştərini əsaslı səbəblə qane etmirsə ( sifarişə uyğun olmayan məhsul isə, məhsulun üzərində fiziki qüsur varsa) qaytarış edə bilər. Bu halda kuryer geri qaytarma aktı tərtib edir, tərəflər təsdiq etdikdən sonra məhsul kuryer tərəfindən anbara təhvil verilir.
Müştəri online ödəmə etmişsə qaytarış aktı əsasında əlaqədar banka ödəmənin geri qaytarılması üçün müraciət edilir. Bankın daxili proseduruna uyğun olaraq pul müştərinin hesabına geri ödənilir.

  • Müştəri məhsulu təhvil aldıqdan 14 gün içərisində qaytarmaq istərsə:

Alıcı məhsulu 14 gün ərzində geri qaytara bilər (Məhsulun istifadə olunması və qablaşdırılmasının pozulması istisna olmaqla).